Privacy Policy.

Inleiding

Bigbridge respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid informeert u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, welke rechten u heeft onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), en hoe u contact met ons kunt opnemen voor verdere informatie.

Wie zijn wij?

BigBridge B.V
Adres: Kerkenbos 1103B, 6546 BC te Nijmegen
E-mail: info@bigbridge.nl
Telefoonnummer: 024 7009771
KvK-nummer: 62953923

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Currilum Vitae
 • Motivatiebrief

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Direct van u, wanneer u contact met ons opneemt of onze website bezoekt.
 • Automatisch, door middel van cookies wanneer u onze website gebruikt.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten en producten aan u.
 • Het verbeteren van onze diensten en website.
 • Het versturen van marketingcommunicatie, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen.
 • Rechtsgrondslagen voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst: om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen.
 • Wettelijke verplichting: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Gerechtvaardigd belang: voor legitieme belangen zoals het verbeteren van onze diensten en marketing.
 • Toestemming: wanneer u expliciet toestemming heeft gegeven voor specifieke verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Wettelijke autoriteiten indien vereist door de wet.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Uw rechten

Onder de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u kunt een kopie van uw persoonsgegevens opvragen.
 • Recht op rectificatie: u kunt onjuiste persoonsgegevens laten corrigeren.
 • Recht op wissing: u kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van verwerking: u kunt de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: u kunt uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat opvragen.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via:

Bigbridge
Adres: Kerkenbos 1103B, 6546 BC te Nijmegen
E-mail: info@bigbridge.nl
Telefoonnummer: 024 7009771

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 21-05-2024.

Wil je samenwerken?

Laten we er eens over kletsen, onder het genot van een goede kop koffie!

neem contact op