BigBridge Blog

Magento 2 Partiële Herindexering

Magento 2 treft veel maatregelen om de snelheid van de webshop te verhogen. Het heeft meer dan 30 index-tabellen om de shopping-ervaring voor de gebruiker aangenaam te maken, en daarnaast nog een flat product table en een flat category table per store view, als flat tables ingeschakeld zijn. English translation of this article. Als database...

Lees meer Lees meer

Essential Magento 2 Partial Reindexing

Magento 2 goes through great lengths to provide speed for the webshop. It has over 30 index tables to speed up the shopping experience for the user, as well as a flat product and category table per store view, if flat tables are enabled. Nederlandse vertaling van dit artikel. When database entities like products, categories...

Lees meer Lees meer

Magento 2 – Modis koppeling

BigBridge heeft een koppeling ontwikkeld voor Magento 2 en het kassasysteem Modis. Het Modis kassasysteem bestaat ruim 20 jaar en levert automatiseringsoplossingen van logistieke processen voor de modebranche. De koppeling met Magento 2 webshops voorziet in een hoge mate van automatisering waardoor veel tijd wordt bespaard en fouten worden voorkomen. Functionaliteiten van de koppeling Het...

Lees meer Lees meer

Magento 2 Deployment

In Magento 1 was het nog mogelijk om de code van een actieve webshop te wijzigen zonder hem te onderbreken. In Magento 2 is dit niet langer mogelijk. Een deployment-stap is nodig. In dit artikel leg ik uit wat deployment is, waarom het nodig is, en hoe wij dit op dit moment aanpakken. Deployment is het proces...

Lees meer Lees meer

Magento 2 Deployment

In Magento 1, it was still possible to change the code of a live webshop on the fly. In Magento 2, this is no longer an option. A deployment step is needed. In this article I’ll tell you what deployment is, why it is necessary, and what our approach to it is at the moment....

Lees meer Lees meer

Cheatsheet Unix Bestandspermissies

Als je met Magento werkt in een Linux omgeving heb je enige kennis nodig van Unix bestandspermissies. Deze zijn al uitgebreid gedocumenteerd, maar ik wilde graag een eenvoudig en compleet overzicht dat setuid, setgid en het sticky bit omvatte. Omdat ik dit niet kon vinden besloot ik zelf een cheatsheet te maken. Omdat dit een...

Lees meer Lees meer

Unix file permissions cheat sheet

Working with Magento in a Linux environment requires you to have some knowledge of Unix file system permissions. These are documented extensively, but I wanted to have a simple yet complete overview that includes setuid, setgid, and the sticky bit. Since I could not find one, I composed a cheat sheet myself. Since this is...

Lees meer Lees meer

Selecting an air filter: dependent html selects

Our customer, Combifit, sells glazing products with Magento. They asked for a product page that allows a user to select a single air filter (in Dutch: “rooster”) from a selection of thousands. On this page we find a series of select boxes that represent the options of these air filters: their type, glasgoot, epc, isolatorpositie, hendel, bediening,...

Lees meer Lees meer

Magento 2 Source Code Beheer met Git en Bitbucket

In deze blog beschrijf ik hoe we ons source code-beheer hebben opgezet met Git en Bitbucket. Click here for the English version. Onze Wensen Dit was voor ons van belang voor source code-beheer: Versiebeheer Backup Online toegang tot alle code en revisies Volledige toezicht op toegang tot de code Snelheid Onderdelen van de Oplossing Deze onderdelen speelden een rol in...

Lees meer Lees meer

Magento 2 Source Code Control with Git and Bitbucket

In this blog I will describe how we set up source code version control using Git and Bitbucket. Klik hier voor de Nederlandse vertaling. Our Needs We wanted a few things for our source code management: Version control Backup Online access to all code and revisions Full access control Fast Elements of the Solution These elements played a part...

Lees meer Lees meer