BigBridge Blog

BigBridge Product Import voor Magento 2

Magento 2 is een enterprise e-commerce platform dat geschikt is voor honderdduizenden producten. De meegeleverde import tools kunnen deze hoeveelheden echter niet goed aan. Om dit op te lossen heb ik een import tool gemaakt voor de community. English translation of this article. De code De code en documentatie staan hier https://github.com/bigbridge-nl/product-import Het bevat een...

Lees meer

BigBridge Product Import for Magento 2

Magento 2 is an enterprise e-commerce platform that handles hundreds of thousands of products. However, its import tools are not up to the task. To deal with this situation I created an import tool for the community. Nederlandse vertaling van dit artikel. The code The code and documentation can be found here https://github.com/bigbridge-nl/product-import It contains...

Lees meer

Magento 2 Partiële Herindexering

Magento 2 treft veel maatregelen om de snelheid van de webshop te verhogen. Het heeft meer dan 30 index-tabellen om de shopping-ervaring voor de gebruiker aangenaam te maken, en daarnaast nog een flat product table en een flat category table per store view, als flat tables ingeschakeld zijn. English translation of this article. Als database...

Lees meer

Essential Magento 2 Partial Reindexing

Magento 2 goes through great lengths to provide speed for the webshop. It has over 30 index tables to speed up the shopping experience for the user, as well as a flat product and category table per store view, if flat tables are enabled. Nederlandse vertaling van dit artikel. When database entities like products, categories...

Lees meer

Magento 2 – Modis koppeling

BigBridge heeft een koppeling ontwikkeld voor Magento 2 en het kassasysteem Modis. Het Modis kassasysteem bestaat ruim 20 jaar en levert automatiseringsoplossingen van logistieke processen voor de modebranche. De koppeling met Magento 2 webshops voorziet in een hoge mate van automatisering waardoor veel tijd wordt bespaard en fouten worden voorkomen. Functionaliteiten van de koppeling Het...

Lees meer

Magento 2 Deployment

In Magento 1 was het nog mogelijk om de code van een actieve webshop te wijzigen zonder hem te onderbreken. In Magento 2 is dit niet langer mogelijk. Een deployment-stap is nodig. In dit artikel leg ik uit wat deployment is, waarom het nodig is, en hoe wij dit op dit moment aanpakken. Deployment is het proces...

Lees meer

Magento 2 Deployment

In Magento 1, it was still possible to change the code of a live webshop on the fly. In Magento 2, this is no longer an option. A deployment step is needed. In this article I’ll tell you what deployment is, why it is necessary, and what our approach to it is at the moment....

Lees meer

Cheatsheet Unix Bestandspermissies

Als je met Magento werkt in een Linux omgeving heb je enige kennis nodig van Unix bestandspermissies. Deze zijn al uitgebreid gedocumenteerd, maar ik wilde graag een eenvoudig en compleet overzicht dat setuid, setgid en het sticky bit omvatte. Omdat ik dit niet kon vinden besloot ik zelf een cheatsheet te maken. Omdat dit een...

Lees meer

Unix file permissions cheat sheet

Working with Magento in a Linux environment requires you to have some knowledge of Unix file system permissions. These are documented extensively, but I wanted to have a simple yet complete overview that includes setuid, setgid, and the sticky bit. Since I could not find one, I composed a cheat sheet myself. Since this is...

Lees meer

Selecting an air filter: dependent html selects

Our customer, Combifit, sells glazing products with Magento. They asked for a product page that allows a user to select a single air filter (in Dutch: “rooster”) from a selection of thousands. On this page we find a series of select boxes that represent the options of these air filters: their type, glasgoot, epc, isolatorpositie, hendel, bediening,...

Lees meer