Wat zijn de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)?

Tom Ketels

July 4, 2024

10 min lezen

Europa streeft ernaar om mensen en bedrijven te bewegen richting een mensgerichte, duurzame en welvarende digitale toekomst. In lijn met dit streven heeft de Europese Unie zich ten doel gesteld om digitale inclusiviteit te bevorderen als onderdeel van haar Digital Decade 2030-strategie.

Een belangrijke pijler van deze strategie is het waarborgen van digitale toegankelijkheid, met andere woorden de toegankelijkheid van websites en webshops. Deze zijn vastgelegd in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). In dit artikel leggen we uit wat de WCAG richtlijnen zijn en waarom ze belangrijk zijn voor jouw (Magento) webshop.

De Europese Unie en haar Digital Decade 2030

In maart 2021 publiceerde de Europese Commissie haar “2030 Digital Compass: the European Way for the Digital Decade”. In dit plan wordt de langetermijnstrategie rondom de digitale transformatie van Europa uiteengezet. Een van de kerninitiatieven binnen deze strategie is het bevorderen van digitale inclusie en toegankelijkheid. Dit betekent dat iedereen, inclusief mensen met een beperking, toegang moet hebben tot digitale diensten en informatie.

Digitale Toegankelijkheid door de European Accessibility Act (EAA)

Om dit doel te bereiken, heeft de EU de European Accessibility Act (EAA) ingevoerd. Deze wetgeving verplicht bedrijven en overheidsinstellingen om hun digitale producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met beperkingen. De EAA richt zich op diverse sectoren, waaronder transport, banken, e-commerce, en vereist naleving van de WCAG 2.1-richtlijnen. Later in dit artikel leggen we de verschillende versies en niveaus van digitale toegankelijkheid uit.

Onder e-commerce vallen onder andere: nieuwsplatformen, advertentieplatformen, verkoop van producten en diensten, en aanbod van professionele diensten. De invoering van de EAA is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat niemand wordt buitengesloten van de voordelen van de digitale samenleving. Door te voldoen aan de WCAG-richtlijnen, komen webshops niet alleen hun wettelijke verplichtingen na, maar vergoten zij ook hun bereik en bieden zij een inclusievere gebruikerservaring.

Micro-ondernemingen zijn uitgezonderd van EAA-voorschriften, maar denk aan de toekomst

Het toegankelijk maken van een webshop kan een aanzienlijke hoeveelheid tijd en geld kosten. Aangezien dit vaak niet haalbaar is voor kleine bedrijven, worden micro-ondernemingen uitgezonderd van de EAA-voorschriften. Een micro-onderneming is een onderneming met minder dan tien werknemers en een jaaromzet of jaarlijks balanstotaal van minder dan twee miljoen euro.

Daarbij is het wel belangrijk om je af te vragen voor hoe lang je nog een micro-onderneming zal zijn. Ook als je onderneming op dit moment onder de uitzondering valt, is het belangrijk om niet te wachten met actie ondernemen. Voldoen aan de wetgeving bereidt je namelijk niet alleen voor op de toekomst, maar maakt je webshop ook toegankelijk voor een veel breder publiek.

Wat zijn de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)?

De WCAG zijn een reeks richtlijnen ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C) met als doel webinhoud toegankelijk te maken voor mensen met beperkingen. De versie WCAG 2.1, welke van toepassing is op e-commerce, is opgebouwd rond vier principes: waarneembaarheid, bedienbaarheid, begrijpelijkheid en robuustheid. Deze principes vormen de basis voor de specifieke richtlijnen en succescriteria die bepalen hoe toegankelijk een website of digitale toepassing is. Wat deze richtlijnen precies inhouden, bespreken we in het hoofdstuk "De Vier Basisprincipes van Webtoegankelijkheid".

Verschillende versies en niveaus van webtoegankelijkheid

De WCAG heeft verschillende versies en verschillende (conformiteits)niveaus van webtoegankelijkheid.

WCAG-versies

Op dit moment bestaan er 3 verschillende versies van de WCAG-richtlijnen:

 • WCAG 2.0: Deze versie is geïntroduceerd op 11 december 2008 en bestaat uit 12 richtlijnen.
 • WCAG 2.1: Deze versie is geïntroduceerd op 5 juni 2018, en is voorzien van een update op 21 september 2023. WCAG 2.1 voegt 1 richtlijn en 17 succescriteria toe.
 • WCAG 2.2: Deze versie is geïntroduceerd op 5 oktober 2023 en voegt 9 succescriteria toe.

Conformiteitsniveaus

WCAG heeft drie conformiteitsniveaus: A, AA en AAA. De niveaus zijn opeenvolgend; om aan niveau AA te voldoen, moet je ook voldoen aan niveau A. Deze niveaus zijn ingedeeld op basis van hun impact op het ontwerp of de visuele presentatie van een webpagina.

 • A: De basis
 • AA: De internationale standaard voor digitale toegankelijkheid
 • AAA: Voor gespecialiseerde software
De 86 succescriteria van WCAG 2.2

Welke versie en conformiteitsniveau moeten Nederlandse webshops volgen?

In Nederland hanteren we de wereldwijde richtlijnen voor webtoegankelijkheid, bekend als de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1 niveau AA, oftewel WCAG 2.1 AA.

De Vier Basisprincipes voor Webtoegankelijkheid

De WCAG 2.1 bestaat uit 4 basisprincipes die de richtlijnen voor webtoegankelijkheid vormen. Deze principes zijn waarneembaarheid, bedienbaarheid, begrijpelijkheid en robuustheid. Elk principe bevat specifieke richtlijnen en succescriteria die ontwikkelaars kunnen volgen om websites en applicaties gebruiksvriendelijker en inclusiever te maken.

 • Waarneembaarheid: Informatie- en gebruikersinterfacecomponenten moeten op een waarneembare manier worden gepresenteerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat er tekst alternatieven moeten zijn voor niet-tekstuele content en dat multimedia content moet worden ondertiteld.
 • Bedienbaarheid: Gebruikersinterfacecomponenten en navigatie moeten bedienbaar zijn. Dit houdt in dat alle functionaliteiten beschikbaar moeten zijn via een toetsenbord, dat gebruikers voldoende tijd moeten hebben om content te lezen en te gebruiken, en dat content niet mag flikkeren op een manier die aanvallen kan veroorzaken.
 • Begrijpelijkheid: Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn. Dit betekent onder andere dat tekst begrijpelijk en leesbaar moet zijn, dat webpagina's voorspelbaar moeten zijn in hun werking, en dat gebruikers geholpen moeten worden bij het vermijden en herstellen van fouten.
 • Robuustheid: Inhoud moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar te worden geïnterpreteerd door een breed scala aan gebruikers, inclusief hulptechnologieën zoals schermlezers.

Welke kansen biedt de WCAG jouw webshop?

Digitale toegankelijkheid biedt ook veel kansen. Een webshop die toegankelijk is, biedt veel voordelen. Voor de gebruiker, maar zeker ook voor de webwinkel. Een paar voorbeelden:

 • In totaal heeft ongeveer 30% van de Nederlandse bevolking een beperking. Als je jouw website hier niet goed op inricht, sluit je een grote groep potentiële klanten uit van je diensten.
 • Als je de gebruiksvriendelijkheid van je website optimaliseert, wordt zowel de kwaliteit als het bereik vergroot. Er is namelijk veel overlap tussen toegankelijkheid en search engine optimization (SEO). Google kan een toegankelijke website veel beter vinden, begrijpen en indexeren.
 • Digitale toegankelijkheid is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Naast het verlagen van de impact op de omgeving, mag het aanbieden van toegankelijke diensten en producten daarom niet ontbreken in een goed mvo-beleid.

Bigbridge en Digitale Toegankelijkheid

Naast dat Bigbridge voor inclusiviteit staat en wij het vanzelfsprekend erg belangrijk vinden, betreft de EAA simpelweg wetgeving. Op grond van de wet houdt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vanaf 28 juni 2025 toezicht op de toegankelijkheid van webshops.

Op dit moment zijn wij druk aan het inventariseren hoe wij ervoor moeten zorgen dat (onze) Magento webshops aan deze wetgeving gaan voldoen. We zijn verschillende oplossingen aan het verkennen en, in samenwerking met verschillende partners, ons aan het verdiepen in de precieze wet- en regelgeving en certificering. Houd ons blog goed in de gaten voor meer informatie!

Ben jij op zoek naar een Magento agency die proactief met je meedenkt zodat jouw shop altijd aan belangrijke wet- en regelgeving voldoet? Neem dan contact met ons op!

Hebben wij jouw
interesse gewekt?

Laten we er eens over kletsen, onder het genot van een goede kop koffie!

neem contact op