Cheatsheet Unix Bestandspermissies

Patrick van Bergen
Back-end ontwikkelaar

Als je met Magento werkt in een Linux omgeving heb je enige kennis nodig van Unix bestandspermissies. Deze zijn al uitgebreid gedocumenteerd, maar ik wilde graag een eenvoudig en compleet overzicht dat setuid, setgid en het sticky bit omvatte. Omdat ik dit niet kon vinden besloot ik zelf een cheatsheet te maken.

Omdat dit een naslagpagina is, begin ik met de referentietabellen. Ik toon één permissie per regel, in het rood. Gevolgd door het chmod commando om het te produceren, een veelgebruikte naam, en een beschrijving in het Engels omdat de betekenis daarmee kort en krachtig is uit te drukken.

Read this article in English.

Bestanden
rwx rwx rwx chmod u+r This file is readable by its owner.
-rwx rwx rwx chmod u+w This file is writable by its owner.
-rwx rwx rwx chmod u+x This file is executable by its owner.
-rws rwx rwx chmod u+s “setuid” When the file is executed, the process assumes the id of the owner.
-rwS rwx rwx chmod u+s,u-x When the file is executed, the process assumes the id of the owner, yet the owner may not execute it himself.
-rwx rwx rwx chmod g+r This file is readable by group members.
-rwx rwx rwx chmod g+w This file is writable by group members.
-rwx rwx rwx chmod g+x This file is executable by group members.
-rwx rws rwx chmod g+s “setgid” When the file is executed, the process assumes the id of the group.
-rwx rwS rwx chmod g+s,g-x When the file is executed, the process assumes the id of the group, yet no member of the group may execute it.
-rwx rwx rwx chmod o+r This file is readable by others.
-rwx rwx rwx chmod o+w This file is writable by others.
-rwx rwx rwx chmod o+x This file is executable by others.
-rwx rwx rwt chmod o+t “sticky bit” Obsolete, originally used to keep the program in virtual memory for faster loading.
-rwx rwx rwT chmod o+t,o-x Obsolete; not executable by others.
Directories
drwx rwx rwx chmod u+r The owner of this directory may read the names of the files and directories in this directory.
drwx rwx rwx chmod u+w The owner of this directory may create, delete and rename files and directories in this directory.
drwx rwx rwx chmod u+x The owner of this directory may read data and metadata of files and directories in this directory.
drws rwx rwx chmod u+s “setuid” No effect.
drwS rwx rwx chmod u+s,u-x No effect.
drwx rwx rwx chmod g+r The names of the files and directories in this directory are readable by group members.
drwx rwx rwx chmod g+w Group members may create, delete and rename files and directories in this directory.
drwx rwx rwx chmod g+x Group members may read data and metadata of files and directories in this directory.
drwx rws rwx chmod g+s “setgid” New files and directories in this directory inherit the the group id of the directory.
drwx rwS rwx chmod g+s,g-x New files and directories in this directory inherit the the group id of the directory. Group members may not read data and metadata of files in this directory.
drwx rwx rwx chmod o+r Others may read the names of the files and directories in this directory.
drwx rwx rwx chmod o+w Others may create, delete and rename files and directories in this directory.
drwx rwx rwx chmod o+x Others may read data and metadata of files and directories in this directory.
drwx rwx rwt chmod o+t “restricted
deletion flag”
A file or directory in this directory may only be deleted by its owner (, the directory owner and the superuser).
drwx rwx rwT chmod o+t,o-x A file or directory in this directory may only be deleted by its owner (, the directory owner and the superuser). Others may not read data and metadata of files in this directory.

Over de cheatsheet

Als je ls -l uitvoert, zie je een lijst met de bestanden in de directory. Het toont het bestandstype, de bestandspermissies, de eigenaar en de groep.

ls -l

Hier is een voorbeeld van een regel uit het resultaat

-rw-rw-r– 1 patrick www-data 7 feb 20 11:41 hello.txt

-rw-rw-r– zijn de bestandspermissies, patrick is de eigenaar van het bestand, en www-data is groep van het bestand.

Bestandspermissies zijn als volgt gegroepeerd:

rwx rwx rwx Eigenaar
-rwx rwx rwx Groep
-rwx rwx rwx Anderen

Je kunt de bestandspermissies wijzigen met het chmod commando. Bijvoorbeeld

chmod +x bin/magento Maakt een bestand uitvoerbaar, voor de eigenaar, de groep and anderen (iedereen).
chmod g+s pub/media Zorgt ervoor dat nieuwe bestanden en directories in pub/media de group id van de directory overerven.

Referenties

http://unix.stackexchange.com/questions/79395/how-does-the-sticky-bit-work

https://en.wikipedia.org/wiki/File_system_permissions

https://linux.die.net/man/1/chmod

https://en.wikipedia.org/wiki/Setuid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Patrick van Bergen
Back-end ontwikkelaar
Als Magento developer ontwikkel ik maatwerk-functionaliteiten en extensies voor onze klanten. Het is voor mij een uitdaging om de wensen van de klant op de meest elegante manier vorm te geven, lettend op snelheid, stabiliteit en uitbreidbaarheid. Daarnaast vind ik het leuk mezelf continu te verdiepen op het gebied van nieuwe innovaties en de laatste ontwikkelingen op development gebied. Benieuwd waarin BigBridge en Magento het verschil maken? Neem contact op